Nhà ga 3A Tôn Đức Thắng | Hồ Chí Minh

Nhà ga 3A (3A-3B Tôn Đức Thắng, quận 1), nằm trong quần thể 3A - Không gian nghệ thuật đương đại ứng dụng. Nơi đây vốn là những khu nhà cũ được Pháp xây dựng từ thế kỷ thứ 19.
Nhà ga 3A là một tổ hợp ăn chơi, nghệ thuật đương đại đang dần thành hình tại trung tâm TP.HCM. Nơi đây được ví như Zone 9 của Sài Gòn.


Nguồn : sưu tầm

Phần Mềm Hay

[Phần Mềm][carousel2]

Tin Tức

[Tin Tức][fbig2 animated][#8e44ad]

Kho Ảnh

tabsrecent/Kho Ảnh

Địa Điểm Chụp Ảnh

[Địa Điểm Chụp Ảnh][gallery2][#8e44ad]

Download

[Download][timeline]

Nhiếp Ảnh

[Nhiếp Ảnh][fbig2][#8e44ad]
Powered by Blogger.