Album ảnh chân dung trên sân thượng được thực hiện bởi điện thoại sony z5


Một bộ ảnh được thực hiện bởi điện thoại Sony z5 gần đây đã gây bảo cộng đồng mạng bởi độ nét cũng như góc ảnh vô cùng đẹp. Ít ai có thể nghĩ bộ ảnh này lại được thực hiện bằng điện thoại
Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Thích Việt Hoàng
Phần Mềm Hay

[Phần Mềm][carousel2]

Tin Tức

[Tin Tức][fbig2 animated][#8e44ad]

Kho Ảnh

tabsrecent/Kho Ảnh

Địa Điểm Chụp Ảnh

[Địa Điểm Chụp Ảnh][gallery2][#8e44ad]

Download

[Download][timeline]

Nhiếp Ảnh

[Nhiếp Ảnh][fbig2][#8e44ad]
Powered by Blogger.